ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖP • Q • RSŞTUÜVW • X • YZ

Sitemiz 01/02/2021 itibarı ile https://tidsozluk.aile.gov.tr/ adresinden yayında olacaktır.

Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü en fazla sıklığa sahip 2.000 sözcük/kavramdan oluşmaktadır.